inUseful: Codemocracy – 24 timmar för öppen data

Det här inlägget publicerades ursprungligen på inuse.se. Vi har redan publicerat två intervjuer från Codemocracy med Johan Brissmyr från Lag Popdevelop och Peter Krantz från opengov.se. För dig som är intresserad av att få veta mer om vad som hände under helgen har vi klippt ihop ett sex minuter långt reportage. Förutom Peter och Johan får du även träffa bland andra Emil Stenström från […]