Bloggreklam för bloggreklam om bloggbok

Stefan Engeseth har skrivit en bok som känns som ett intressant komplement till Douglas Ruschkoffs Get back in the box som jag läste nyligen. Get back inte box var mycket inspirerande och om One kan likna den i den aspekten är det en given läsning. Jag har läst det första kapitlet och det verkar lovande […]