Angående proteser

”Your mistake,” Ng says, ”is that you think that all mechanically assisted organisms – like me – are pathetic cripples. In fact, we are better that we were before.” Från Snow Crash (1992) av Neal Stephenson. Jag har haft boken hemma ett bra tag men aldrig kommit igång med den, aldrig plockat ner den från […]