links for 2009-01-31

links for 2009-01-30

links for 2009-01-28

links for 2009-01-27

  • ”Jörgen beskrev grilljannen på följande sätt: ’Grilljanne är en specefik [sic!] stockholmare: en ung herre som går till Jones på auktoritet, äter och dricker hvad som helst, bär pince-nez och dunderkäpp, grinar illa, gör ingenting (utom skulder), svältföder en tam dogg, lånar pengar av procentare, helst mot falska reverser, låter kappvaktmästare stoppa galoscher i fickorna på sig, skryter af sina 'eröfringar' och krämpor, klär sig gammalmodigt, brokot och kortstubbadt enligt Wienvarieté och som stalldräng, utan att ens ha en häst. Och slutar ofta på Långholmen i god tid. Med få ord: Grilljanne är en omodern, kortstubbad halfherre, som vet intet, tål allt, tror på rang och pengar, börjar hos Jones och slutar på Långholmen. Men en fin och förnäm och smakfull karl är ingen grilljanne.’”
  • ”- Följ de som följer er.
    – Engagera er i debatten som förs. Lyssna och besvara.
    – Låt inte så kampanjande – det skapar bara avsmak.”
  • 100 meter (någon som mätt?) fotokonst.

links for 2009-01-25

links for 2009-01-23