WorldChanging: Another World Is Here: The Democratization of History

Jamais Cascio p Worldchanging menar att dagens bloggar, wikis, podradiosndningar, bildtjnster som flickr och andra exempel p deltagande journalistik och kultur skapar en ny chans fr framtida historiker att tolka historien mer demokratiskt.